:)

در جهانی که شباهت به زندان دارد،نجات و رهایی،چهره عشق دارد.

/ 1 نظر / 18 بازدید
سپيده

و زمانيكه دريافتم زندگي من ديگر هيچ چيز نيست... هيچ چيز... به جز تيك تاك ساعت ديواري... دريافتم كه بايد بايد ديوانه وار دوست بدارم...فروغ ياد اين جمله افتادم