/ 4 نظر / 39 بازدید
ادري

شاملو عاشقشم خب

امیــــر

سلام رفیق قدیمی چطوری ؟ باز من صد سال یه بار به یادت می افتم ....

آن که دانست،زبان بست وان که می گفت، ندانست.. چه غم آلود شبی بود وان مسافر که در آن ظلمت خاموش گذشت و بر انگیخت سگان را به صدای سم اسب اش بر سنگ بسی که یک دم به خیال اش گذرد که فرود آید شب را گوئی همه رویای تبی بود چه غم آلوده شبی بود...

ادری

یک شعری از شاملو بود شبانه برای تو که دوری و دیر به دیر به اینجا سر میزنی..